MUDr.Renata Sedlářová,praktický lekár pre dospelých